Jump to content

[TOPIC: topicViewTemplate]
[GLOBAL: userSmallPhoto]
Photo

Hello Everyone! I need suggestions
Started by lienhe May 14 2019 08:16 PM

1 reply to this topic
[TOPIC CONTROLS]
[/TOPIC CONTROLS]
[modOptionsDropdown]
[/modOptionsDropdown]
[reputationFilter]
[TOPIC: post.html]
#1

lienhe

[GLOBAL: userInfoPane.html]
lienhe
  • Observer

  • 1 posts
  • Corona SDK

Tôi đã khởi động trò chơi của mình trước một tháng. Đó là một trò chơi phiêu lưu điểm và nhấp. Tôi giữ nó trả tiền. 

Tôi cần đề xuất cho trò chơi của tôi. Tôi sẽ tạo phiên bản freemium cho trò chơi của mình hay tôi để trò chơi trả phí của mình tiếp tục?

Đây là liên kết của trò chơi của tôi

The Lie - Cottage Of Secrets

CÓ S ONN: 

APP STORE =  https://itunes.apple.com/us/app/the-lie-cottage-of-secrets/id1269567541?mt=8

CHƠI CỬA HÀNG =  https://play.google.com/store/apps/details?hl=en&id=com.games3ctechies.thelie1

AMAZON =  https://www.amazon.com/dp/B074VBLWXV/ref=nav_timeline_asin?_encoding=UTF8&psc= 1 [TOPIC: post.html]
#2

Rob Miracle

[GLOBAL: userInfoPane.html]
Rob Miracle
  • Moderator

  • 25,801 posts
  • Enterprise

Welcome to our community forums.

 

Per our Forum rules, please only post in English.

 

Rob
[topic_controls]
[/topic_controls]